Specijalistička Ordinacija "DR CEKIĆ"u Leskovcu je počela sa radom u januaru 2011. godine. Na jedinstvenoj lokaciji, u strogom centru grada, pruža pouzdane i kvalitetne medicinske usluge-za sada ambulantne specijalističke i subspecijalističke preglede- u oblasti vaskularne i opšte hirurgije, kao i dečije neurologije.

Mr. sci. med. Đorđe S. Cekić

Mr sci med. Đorđe S. Cekić završio je Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu 1969. god. Specijalistički ispit iz Opšte Hirurgije položio je 1977. god. na Medicinskom Fakultetu u Beogradu. Poslediplomske Magistarske studije iz Vaskularne Hirurgije sa Angiologijom završio je 2000. god. na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za uspešan dugogodišnji rad dobitnik je mnogih priznanja od Srpskog Lekarskog Društva.


Dr Bora Đ. Cekić

Dr Bora Dj. Cekić završio je Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu 2000. god. Specijalistički ispit iz Dečije Neurologije položio je 2007. god. na Medicinskom Fakultetu u Beogradu. Glavne oblasti stručno-medicinskog i naučnog rada dr Bore Cekića su epileptologija i klinička neurofiziologija, sa posebnim akcentom na elektroencefalografiju (EEG) i neurofarmakologiju, za šta se usavršavao kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Autor je i koautor, do sada, u oko 30 naučnih radova, objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.